Publicerat: 17-11-30
Källa: Smålänningen
Foto: Robert Corell
Anton-Ljungby
När Anton Karlsson drog igång sitt examensarbete fick han höra samma sak väldigt ofta  "Det är omöjligt". Sex månader senare hade Anton och hans två studiekamrater gjort det omöjliga möjligt.
Nu finns det en liten möjlighet att deras nya kabeldragarmaskin kan revolutionera hela branschen.

Publicerad: 17-11-24
Kyrkvreten-Parker
Runt 95 % av företagets verksamhet kretsar i dagsläget kring Parkers produkter.
Att vara Premier Distributor innebär en rad tuffa krav på specialistkunskaper, något som Kyrkvretens har tillägnat sig steg för steg under nära trettio år i branschen.

Publicerat: 17-11-22
Torbjorn Lundberg SMC 250p
Försäljningen för SMC Corporation ökade det första halvåret 2017 med 22,0 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar en ökning med 26,8 %. Rörelseresultatet ökade till 7,2 mdr SEK vilket är en ökning med 40,6 %.

Publicerad: 17-11-09
David Woolley VD ConcentricAB 200pTREDJE KVARTALET
Nettoomsättning: 515 MSEK (491) – upp 8 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (– 3 %).
Rörelseresultat: 96 MSEK (81) – en rörelsemarginal om 18,7 % (16,5).
Resultat efter skatt: 72 MSEK (59); resultat per aktie före utspädning om 1,79 SEK (1,45).
Kassaflöde från den löpande verksamheten: 73 MSEK (113) är lägre främst på grund av ett ökat rörelsekapital.
Koncernens nettoskuld: 317 MSEK (559); skuldsättningsgrad på 41 % (81) främst hänförligt till återhämtning av tidigare omvärderingsförluster i pensionsskulder.

Publicerat: 17-11-03
parker-logo
- Den starka starten av budgetåret 2018 stärker vår prognos att året kommer att sluta med en rekordstor faktuering och ett rekordstort rörelseresultat. Det kommer att bli det bästa året någonsin för oss, säger Tom Williams, chef för Parker. 

Publicerad:17-11-02
Visedo-Oy

Danfoss har förvärvat det finska företaget Visedo OY som är en leverantör av elektromekaniska drivlinor för tunga off-road fordon samt för marina applikationer. Motivet till förvärvet är att möta en ökande efterfrågan på elektromekansika drivsystem för att redudera utsläpp och förbättra produktivitet. 

Publicerat: 17-10-30
Metalwork-mekatronik
Metal Work meddelar att man lanserar Metal Work Mechatronics. Produktprogrammet omfattar ett stort antal automationskomponenter för alla industrisektorer, säger man

Publicerad: 17-10-23
kerstrm20Bjrbo20Weimer20skogsteknik-1
Den nya ordern består av Åkerströms Sesam 800 radiosystem sändare och mottagare anpassat för extrema miljöer där det ställs mycket höga krav på vibration och stötkänslighet. Radiostyrningen ska användas för styrning av vinschar med funktioner som start/stopp samt in/ut. 

Publicerad 17-10-04
Hydac-aggregat

HYDAC informewrar om sin verksamhet vad gäller konstruktion och tillverkning av kundanpassade hydraulaggregat och blocksystem.

Publicerad:17-09-20
Camozzi hydroscand

Det svenska familjeföretaget Hydroscand inleder nu ett samarbete med det italienska pneumatikföretaget Camozzi Pneumatik. Det nya samarbetet innebär att Hydroscand i Skandinavien kommer att sälja, marknadsföra och distribuera Camozzis produkter.