tisdag, 24 juli 2018 11:08

Concentrics halvårsrapport visar på en positiv utveckling

Written by
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Publicerat: 18-07-24
Resultatet för perioden Januari till juni sammanfattas i rapporten på följande sätt

•     Nettoomsättning: 1 206 MSEK (1 086) – upp 13% jämfört med föregående år efter justering för valuta (–2%).
•     Rörelseresultat: 246 MSEK (200) – en rörelsemarginal om 20,4% (18,4).
•     Resultat efter skatt: 183 MSEK (149); resultat per aktie före utspädning om 4,62 SEK (3,69).
•     Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 286 MSEK (155), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.


VD och koncernchef, David Woolley, inleder sin kommentar med att behandla försäljningsutvecklingen:

- Koncernens omsättning för andra kvartalet ökade med 11% justerat för valuta jämfört med föregående år och för första halvåret var ökningen 13%, vilket är bättre än den publicerade marknadsstatistiken. Den ökade aktivitetsnivån under det första halvåret speglar den starka efterfrågan i våra kärnregioner Nordamerika och Europa. Vad gäller de tillväxtmarknader där Concentric verkar sågs god tillväxt i Indien och Sydamerika jämfört med föregående år, medan Kina kännetecknas av god tillväxt inom entreprenadmaskiner men negativ tillväxt på marknaderna för lantbruksmaskiner och lastbilar. De största förbättringarna under andra kvartalet jämfört med föregående år skedde på marknaden för medelstora och tunga lastbilar, men vi såg även stadig tillväxt på marknaderna för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner.

David Woolley, fortsätter sedan med ytterligare information och om utsikterna framåt.
Detta kan du ta del av här där du finner hela pressreleasen....

Read 681 times Senast ändrad onsdag, 08 augusti 2018 07:06