onsdag, 31 oktober 2018 08:56

Concentrics rapporterar för perioden januari - september

Written by
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Publicerat: 18-10-31
David Woolley VD ConcentricAB 200p
Den underliggande verksamheten visar goda resultat och vi upprepar därmed vår tidigare bedömning om att rörelsemarginalen, före engångsvinster under fjärde kvartalet, förväntas bli 22% för helåret 2018, säger VD och koncernchef, David Woolley när han kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2018.


TREDJE KVARTALET
 - Nettoomsättning: 622 MSEK (515) – upp 12% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+9%).
 - Rörelseresultat: 142 MSEK (96) – en rörelsemarginal om 22,9% (18,7).
 - Resultat efter skatt: 108 MSEK (72); resultat per aktie före utspädning om 2,74 SEK (1,79).
 - Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 132 MSEK (73), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.
 - Koncernens nettoskuld: 37 MSEK (317); en skuldsättningsgrad om 4% (41).
DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA
 - Nettoomsättning: 1 828 MSEK (1 601) – upp 13% jämfört med föregående år efter justering för valuta (+1%).
 - Rörelseresultat: 388 MSEK (296) – en rörelsemarginal om 21,3% (18,5).
 - Resultat efter skatt: 290 MSEK (221); resultat per aktie före utspädning om 7,36 SEK (5,48).
 - Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 418 MSEK (228), som ett resultat av hanteringen av rörelsekapitalet.

- Vi undersöker aktivt potentiella förvärv som antingen möjliggör geografisk expansion, produkter på den växande elektrifieringsmarknaden eller teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så att vi kan utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder, säger David Woolley i en ytterligare kommentar

Concentric presenterade ett omfattande utbud av pumpar på årets IAA-mässa i Hannover. Nyutvecklade produkter som presenterades på mässan var:
 - Elektriska olje- och vattenpumpar för användning i hybrid och elfordon
 - Eldrivna motorkylpumpar
 - Elektroniskt styrd variabel kugghjulspump för medelstora och tunga motorer
- Tvåstegs vattenpump med planetväxel som är en vidareutveckling av den tidigare framgångsrika vattenpumpen för tunga lastbilar

Dessa nya produkter förstärker, enligt David Woolley, Concentrics position ytterligare på områden som minskad bränsleförbrukning, ökad systemeffektivitet och minskat buller.
 
Här finner du hela Concentrics rapport...

Read 542 times Senast ändrad måndag, 05 november 2018 07:45