onsdag, 06 februari 2019 09:15

Concentric rapporterar ett starkt 2018 och ser positivt på 2019

Written by
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Publicerat: 19-02-06
David Woolley VD ConcentricAB 200p
Här kommer en summering av VD och koncernchef, David Woolleys kommenterar till bokslutskommunikén för fjärde kvartalet och helåret 2018.


Försäljningsutveckling
Koncernens omsättning för fjärde kvartalet ökade med 11% justerat för valuta jämfört med föregående år, vilket är betydligt högre än den publicerade marknadsstatistiken. Den fortsatt starka efterfrågan är uppenbar i våra båda kärnregioner, Nordamerika och Europa, samt på alla våra fyra slutmarknader, i synnerhet lastbilar och utrustning för entreprenad och lantbruk. Om helåret 2018 jämförs med 2017, så ökade koncernens försäljning med 12% justerat för valuta och överträffade den publicerade marknadsstatistiken med 5 procentenheter.
Den största slutmarknaden för Concentric är fortfarande lastbilar, som svarar för 45% av koncernens omsättning, främst koncentrerat till Nordamerika och Europa. Det är i synnerhet den nordamerikanska ekonomin som driver den starka tillväxten jämfört med föregående år inom marknaden för medeltunga och tunga lastbilar. Även efterfrågan på lastbilar i Europa visade tillväxt men inte i den utsträckning som rådde under 2017. Slutmarknaderna för entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner visade också förbättringar på samtliga geografiska områden och industriapplikationer hade en stadig tillväxt jämfört med föregående år, främst i Nordamerika, Europa och Indien.
I synnerhet Indien har varit en stark marknad under 2018 eftersom ekonomin har fortsatt växa, med stöd av en reformagenda och fortsatta investeringar i infrastruktur. Concentric har blivit starkare inom alla fyra slutmarknader, särskilt inom marknaderna för medeltunga och tunga lastbilar och entreprenadmaskiner.
Concentric Business Excellence hjälper oss att möta ökad efterfrågan

Utsikter
Den publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, har vuxit med 7% jämfört med föregående år. Säsongsvariationen gör det svårt att bedöma om marknaden har uppnått en topp, i synnerhet lastbilsmarknaden i Nordamerika och Europa, men publicerade marknadsdata för fjärde kvartalet visar att tillväxten på våra kärnmarknader har fortsatt men tillväxttakten är lägre än vad vi sett tidigare under året.
Orderboken är fortsatt stark. Orderingången under fjärde kvartalet tyder på att omsättningen under första kvartalet 2019 kommer att kvarstå på ungefär samma nivå, efter justering för fler arbetsdagar. Försäljningen i första kvartalet kommer också att påverkas av effekten av att en global kund beslutat använda två leverantörer.
I vår prognos för det kommande året bedömer vi att tillväxtmarknaderna har stor potential inom marknaderna för entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner, medan marknaderna för medeltunga och tunga lastbilar kan se negativ tillväxt. De nordamerikanska och europeiska marknaderna förväntas ge oförändrad eller ensiffrig tillväxt. Vi har ett fantastiskt motiverat team och vi ser fram emot att möta de möjligheter och utmaningar som 2019 har att erbjuda. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

Läs hela pressreleasen....

Read 324 times Senast ändrad tisdag, 19 februari 2019 08:00