Nyheter

Automation på olika nivåer

Publicerad 2024-05-20
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

En sak jag insett under arbetet med detta nummer med tema Automation är att det finns många olika tolkningar av vad automation egentligen innebär. Jag har fått definitioner på allt ifrån att det innebär att en manuell uppgift börjar utföras av en maskin till att automation innebär en helt autonom process, utan manuell hantering alls. För hydraulsystem handlar det mer om alltmer avancerade styr- och reglersystem. Helt autonoma hydrauliska system ligger nog rätt långt fram i tiden.

 

När det gäller forskning om automation av hydraulik genomfördes för något år sedan en förstudie på Linköpings universitet i samarbete med bland andra Parker. I den studien identifierade man pilotventilen som en begränsande faktor för automation, den behöver bli snabbare. Delar av rapporten från den studien finns med i tidningen tillsammans med en sammanfattande intervju om förstudien, mycket intressant läsning.

 

Om man utgår från automation av industriella processer har Bosch Rexroth tagit fram en öppen plattform för automation där externa företag kan bygga egna appar för olika funktionaliteter, det finns även appar för hydraulik. Utifrån den plattformen har det byggts upp ett helt ekosystem som bidrar till ökad automation inom många olika områden, allt om det finns att läsa i artikeln. De kallar sitt system för ”en smartphone för automation”.

 

Det sker stora förändringar i hydraulikbranschen när elektrifieringen blir alltmer påtaglig. Ett företag som vill ligga i framkant av den utvecklingen är HydX som genom uppköp av olika företag förstärkt sin kompetens inom mobil elektronik och styr- och reglersystem för mer automatiserade hydrauliksystem. De har även gått så långt så att de kommer ta bort ”Hydraulic solutions” ur sin logga då de ser sig mer som ett automationsföretag idag. Läs gärna mer om deras utveckling inom automation.

 

Allt är dock inte automation, i tidningen kan ni även läsa om ett snillrikt reningssystem som utvecklats av Thordab, de kallar det Hydroren Cube. Det är en samling olika moduler som kan rena oljan från partiklar, fukt och annat som sliter på komponenter. Det byggdes upp i samspel med kunder och tillsammans med dem kom de på nya frågeställningar som behövde lösas allt eftersom. Det renande systemet kan även kopplas upp och övervakas från annan plats.

 

Jag rekommenderar även läsning av profilintervjun med Sten-Ove Claesson. Det är alltid kul att få skriva om en person som hela sitt liv haft hydrauliken som ett stort intresse och som också varit med om många utvecklingsresor under årens lopp.

 

Slutligen sker ju ingen utveckling om inte utbildningarna hänger med. I detta nummer beskriver Jon Sandström på ITH om hur de integrerat automation i sina utbildningar och även hittat ett system för hur elever som läser på distans kan få praktisk träning i programmering av en PLC.

 

Med önskan om både trevlig läsning och en härlig sommar!

Ylva Sjönell
 


 

Annonser