Nyheter

Ett stort kliv inom AI

Publicerad 2023-12-05
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

När vi hade ett nummer om AI och maskininlärning i slutet av förra året handlade det mesta om olika sätt att använda maskininlärning för att effektivisera system och aggregat. I detta nummer handlar mycket om det helt nya AI-verktyget ChatGPT som lanserades i november förra året och som redan har fått stora effekter. Det är fortfarande en väldigt ung teknik och många väntar med spänning på vad den kan åstadkomma inom några år.

 

I detta nummer av tidningen finns artiklar både om de kreativa möjligheter som ett sådant verktyg kan ha för organisationer och teknikutveckling, Paul Bogatir från Hudikvallsklustret delar med sig av sina visioner. Vi får även ett forsknings-perspektiv från professor Petter Krus på Linköpings universitet som ser stora möjlig heter för framtidens konstruktioner av hydrauliksystem. Sedan har vi även lyckats få med en väldigt intressant intervju med Alexandra Teterin på Volvo CE om hur AI redan används idag och vilka möjligheter och utmaningar hon ser framöver. Hon arbetar som programledare för Machine Intelligence and User Experience-programmet, som är ett av Volvo CE:s Future Solutions-program.

 

Tidningen innehåller även några produktnyheter. En handlar om ett nyutvecklat skydd för hydraulikslangar som skyddar mot effekter av pin hole och andra skador på slangen. Skyddet gör att vid ett läckage diffunderar oljan ut som en oljedimma i stället för den farliga högtrycksstråle som kan orsaka allvarliga skador.

 

En annan nyhet är att SFMA har delat ut sitt första stipendium för bästa ex-jobb till två teknologer från Linköpings universitet. Stipendiet är en av SFMA’s aktiviteter för att öka intresset för hydraulikbranschen hos unga. Som framgår av SFMA’s egen sida i tidningen planeras också många andra aktiviteter ute på skolor och högskolor för att hjälpa branschen med kompetensförsörjningen.

 

Vi har även med en artikel om möjligheterna för individer och företag i branschen att synliggöra sina behörigheter och kompetenser inom hydraulik på en digital plattform, Skillnation, som SSG har tagit fram. Syftet med plattformen är att underlätta för beställare av jobb att hitta rätt kompetenser och även att underlätta för exempelvis certifierade hydrauliktekniker att visa upp sina färdigheter vilket kan leda till nya arbetstillfällen. I arbetet med att utveckla plattformen har SSG noteraten stor efterfrågan på verifierad hydraulik kompetens.

 

I profilintervjun med Torun Öhman på Hydnet ser vi att man inte behöver utbildningar inom hydraulik för att bli en duktig försäljningsingenjör av hydraulik. Med ett stort intresse och villighet att lära sig under arbetets gång kan man komma långt även om man börjar i en annan ände av utbildningsområdet. Det kan vara något att ta med sig för alla som jobbar med kompetensförsörjning inom hydraulikbranschen, vidga perspektiven och sök bredare så ökar chanserna att hitta rätt folk.

 

Det finns även några artiklar om konferenser, BoschRexroth Forum som redan varit, och en som kommer i juni, GFPS PhD Symposium. Den senare är en internationell konferens inom hydraulik som kommer hållas i Hudiksvall, vilket är en stor fjäder i hatten för staden och Hudiksvallsklustret.

 

Trevlig läsning!

Ylva Sjönell

Chefredaktör

Annonser