Nyheter

Hållbarhet är ett komplext begrepp

Publicerad 2024-03-12
av Janne Johansson
Kategori:
Ledare

Nu när det börjar bli ljusare igen och snön äntligen börjar försvinna tar vi oss an nya nummer av tidningen. Det första numret har tema Hållbarhet vilket är ett väldigt brett begrepp som nog alla har en egen idé om vad det egentligen innehåller. För att visa på olika vinklar av hållbarhet i hydraulikbranschen har vi med artiklar både om det generella hållbarhetsarbetet som handlar om struktur och systematik och olika specifika exempel på hållbarhetsprojekt. Vi pekar även på betydelsen av kunskap och kompetens hos företagen för att de ska ha förmågan att skapa mer hållbara och energieffektiva hydrauliksystem

 

En av artiklarna beskriver ett projekt där flera olika hållbarhetsperspektiv finns med. Den beskriver en helt ny idé för hållbar sjöfart som använder vind som framdrivning, Oceanbird, där även hydrauliken utvecklats i en mer hållbar riktning. I en annan artikel beskrivs hur SSAB i Borlänge blev av med varnish genom att byta till en biobaserad esterolja, genom bytet blev de inte bara av med all varnish utan fick även betydligt mer hållbara hydrauliksystem.

 

Då hållbarhet innehåller så många olika aspekter är det viktigt att hitta en systematik i hållbarhets arbetet, en systematik som måste utgå från den egna verksamheten. För att inspirera till hur man kan jobba med mer strukturerat hållbarhetsarbete inom ett företag har vi talat med både ett större och ett mindre företag. De artiklarna visar att även om större företag har större krav på sig så innebär inte det att mindre företag kan vänta med att sätta i gång med att systematisera och rapportera sin hållbarhets­ påverkan. HYDAC har nyligen anställt en ny kvalitets­ och miljö chef med lång erfarenhet av sådana frågor, hon ger en övergripande bild av vad som är viktigt att tänka på samt ger exempel på hur man kan jobba med hållbarhetsfrågor internt på ett större företag. Vi har även med ett mindre företag, Sunfab, där man bestämt sig för att ligga steget före och inte vänta på lagkrav och andra regler innan man sätter i gång. De inser att de som underleverantör till större företag måste kunna redovisa sin påverkan på omgivningen lika ingående som de större företagen. Jag hoppas de två artiklarna kan ge lite inspiration till andras strävan efter ett mer effektivt hållbarhetsarbete, för det kommer att behövas.

 

Som profilintervju har vi i detta nummer lyft John Kjerrman som under många, många år jobbat för att öka insikten i hydraulikbranschen om betydelsen av slangar och kopplingar, att de har en avgörande betydelse för både hydrauliksystemets funktion och säkerheten för de som jobbar med dem. Han kallades i början för ”slangnasare” och fick bara kriga med priset, nu har förståelse sjunkit in i branschen att det handlar mer om kvalitet och kunskap än om pris.

 

I tidningen beskrivs även en helt ny YH­utbildning till hydraultekniker som startar i Ljungby till hösten. I en bransch som skriker efter ny kompetens är det väldigt positiva nyheter, sedan gäller det bara att utbildningen får tillräckligt många sökande.

 

Trevlig läsning!

Ylva Sjönell

Chefredaktör

Annonser