Nyheter

Kan en reparerad elmotor vara effektivare?

Publicerad 2023-01-16
av Janne Johansson
Kategori:
Elektromekanik
Förstasidan

Mot bakgrund av ökande energikostnader kan betydande besparingar göras genom att uppgradera gamla motorer till effektivare moderna alternativ. Men att bara byta en motor mot en modern motsvarighet är inte alltid praktiskt eller ens möjligt. Med detta i åtanke tittar Thomas Marks, General Manager och Sekreterare på Association for Electrical and Mechanical Trades, på hur en motors verkningsgrad kan förbättras som en del av en reparation eller renovering och lyfter fram några saker man bör tänka på.

 

Läs mer

Annonser