Nyheter

Mycket stor efterfrågan på utbildning inom hydraulik

Publicerad 2023-05-24
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

I detta nummer behandlar vi den stora kompetensbristen inom hydraulikbranschen och olika utbildningar och initiativ som försöker möta behovet. Mitt intryck efter alla intressanta samtal jag haft är att det händer en hel del nom hydraulikbranschen nu. Produktion flyttas hem till

Sverige vilket ökar efterfrågan på personal inom bland annat hydraulik, samtidigt är tillväxten av nya industrier i norra Sverige explosionsartad vilket även det ökar kompetensbehoven. Ytterligare faktorer som spelar in är den snabba utvecklingen mot digitalisering och elektrifiering vilket i sin tur skapar behov av nya typer av kompetenser. Den stora frågan är då hur alerta företag ute i branschen är på att hänga med i utvecklingen och att hitta nya vägar att locka till sig kompetens.

 

Ystads kommun är ett gott exempel på en kommun vars näringslivskontor aktivt hjälper till med industrins kompetensförsörjning. De har byggt upp en plattform med aktiviteter och mötesplatser för att skapa fler och närmare samarbeten mellan industrin och skolor/högskolor. En av effekterna är att elever och studenter får upp ögonen för, och blir intresserade av, att jobba i industrin.

 

En utbildningsaktör som jobbar hårt för att möta kompetensbehoven inom hydraulikbranschen är ITH i Örnsköldsvik. De startar nya utbildningar när behov uppstår, nu senast har de startat en YH-utbildning till hydraulikkonstruktör. De har även utvecklat en Web-Academy med över 30 kurser som går att läsa online, det underlättar mycket för alla intresserade runt om i landet. Många av utbildningarna kombinerar de teoretiska delarna online med praktiska övningar på plats på ITH.

 

Ett exempel på ett företag som tar eget initiativ för att fylla ett konstaterat kompetensbehov är Hydra-Specma i Örnsköldsvik. De kontaktade ITH och inledde diskussioner om en specialutbildning till hydraulikmontör på en annan nivå än den som erbjuds normalt på ITH. Nu har de antal som går den utbildningen.

 

På landets tekniska högskolor har hydraulikkurserna försvunnit en efter en de senaste tjugo åren, de finns nu bara kvar i Linköping och Luleå. Men det kan ändra sig framöver om branschen visar tillräckligt intresse. På KTH är man intresserade av att införa en valfri kurs i hydraulik igen. Anledningen är helt enkelt att de inser att det finns ett behov av fler civilingenjörer med en grundförståelse för hydraulik. Dock krävs att branschen kan hjälpa till och driva på för att kursen ska komma på plats.

 

I tidningen berättar vi även om satsningar som görs i regionen kring Ljungby, både i utbildningsväg av ARCC och planer på att skapa en hydrauliknod i Ljungby. Syftet med noden är att bygga en plattform där näringsliv och skola/utbildningar kan samverka för att diskutera gemensamma frågor och jobba tillsammans för att förbättra tillgången på kompetens inom hydraulik i regionen.

 

Slutsatsen efter att ha jobbat med det här numret är att det finns mycket att göra för att förbättra kompetensförsörjningen i hydraulikbranschen och att mycket också görs för närvarande, vilket är mycket glädjande.

 

Trevlig läsning!

Ylva Sjönell

Chefredaktör

Annonser