Nyheter

Stark utveckling i branschen

Publicerad 2023-03-10
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

Det första numret för året har temat ”Branschutveckling” där vi har försökt fånga större investeringar som görs och företag som går starkt. Med tanke på att det talas mycket om en begynnande lågkonjunktur så visste jag inte riktigt vad jag skulle vänta mig när jag började kolla upp vad som var på gång och vilka tongångarna är i branschen för närvarande. Dock möttes jag i princip bara av positiva besked, det verkar gå bra eller till och med riktigt bra för många företag i branschen.

 

Tidningen inleds med en intervju med SFMA’s ordförande Jan Nilsson som berättar hur han ser på utvecklingen för närvarande och även delar med sig av den senaste branschbarometern som de gör varje kvartal. Den visar på starka siffror för fjärde kvartalet 2022 samtidigt som rätt många förutser en mindre nedgång nästa kvartal.

 

En av de större investeringarna på senare tid har Komatsu gjort i Umeå där de byggt en helt ny produktionsanläggning, en investering på ca en miljard kronor. Då de började helt från ett blankt papper så har de kunnat bygga den helt utefter sina egna behov och önskemål. Ett av önskemålen har varit att bygga kontorshuset helt i trä vilket har flera fördelar, produktionsanläggningen är också förberedd för ny smart teknik och målsättningen är noll klimatpåverkan år 2050, bland annat har de Nordens största solcellsanläggning på taket.

 

På Hägglunds i Örnsköldsvik går verksamheten på högvarv, ett skäl till det är omvärldens insikt om att behovet att försvara sitt land blivit allt större. Det ökade behovet kom efter Rysslands invasion av Krim 2014 och efter det vill många bygga ut sitt försvar. De bygger både stridsvagnar och bandvagnar där och har nyligen fått en stor order från USA på avancerade bandvagnar till Alaska.

 

Även mindre företag går väldigt bra för närvarande, ett exempel är Nordhydraulic som numera är en del av Hydac. De har varit inne i en stark tillväxt under ett antal år, en tillväxt som verkar hålla i sig. Ett skäl de ser till det är att de genom Hydacs internationella säljorganisation nu når ut betydligt bättre. Ny hydraulikchef där är Jim Wisén som berättar att samtidigt som det är väldigt kul att det går så bra finns baksidor, som att hitta rätt medarbetare som dessutom vill flytta till Kramfors, men de verkar lösa det rätt bra.

 

Inom pneumatikområdet finns Öbergs i Karlstad som nyligen breddade sin verksamhet genom att köpa upp automationsföretaget JOKRAB. Syftet är att de ska kunna bli ett bättre stöd till sina kunder och leverera mer helhetslösningar, parallellt med försäljningen av enskilda komponenter.

 

I övrigt berättar vi lite om fördelarna med att reparera en elmotor i stället för att byta ut den, Wandfluh’s nya ventilsystem PMV samt om några events som äger rum under våren.

 

Trevlig läsning!

Ylva Sjönell

Chefredaktör
 

Annonser