Kalkylatorer

Välj i menyn till höger vad du vill beräkna, detta är ganska grova beräkningar som skall ses som en uppskattning.

 

ITH har kontrollerat dess beräkningskapacitet men tar ej något direkt eller indirekt ansvar för särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår vid användning av resultat som presenteras.

Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.