Pump

D [cm³/r]
n [rpm]
ηv
Q [lpm]
D [cm³/r]
Δp [bar]
ηhm
M [Nm]

Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.