Cylinder

DK [mm]
DS [mm]
s [mm]
Kraft
F
[N]
Tryck
p
[bar]
Flöde
Q
[lpm]
Hastighet
v
[mm/s]
Hastighet
t
[s]
Area
A
[cm²]
Volym
V
[dm³]
Areaförhållande
 
AK / AR =
Kraft
F
[N]
Tryck
p
[bar]
Flöde
Q
[lpm]
Hastighet
V
[mm/s]
Tid
t
[s]

Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.