Om oss

ITH Förlag - Fluid Scandinavia

Om Fluid scandinavia

Fluid Scandinavia är en tidskrift du bara måste ha om du på något sätt är berörd av hydraulik, pneumatik och elektromekanik. Genom att läsa den kan du enkelt följa vad som händer inom dessa teknikområden.

 

I Fluid Scandinavia kan du läsa om:

 

- Nya produkter
- Systemteknik
- Intressanta applikationer
- Nytt från forskning och utbildning
- Fälterfarenheter
- Underhållsteknik
- Förändringar inom företag

 

Våra läsare är konstruktörer, produktionstekniker, underhållstekniker inköpare och andra som på olika sätt är intresserade av eller har behov av att veta vad som händer inom hydraulik- och pneumatikområdet.

Tidskriften ges ut av företaget ITH Förlag AB. Ägare till detta företag är Institutet för Tillämpad Hydraulik,( ITH), HMAB Hydraulik & Miljöteknik AB och Projekthydraulik Sverige AB

 

TH Förlag som äger och ger ut Fluid Scandinavia följer de regler som gäller enligt dataskyddsförordningen GDPR Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy

 

Integritetspolicy

 

Syftet med vår integritetspolicy är att ge dig information om vilka personuppgifter Fluid Scandinavia samlar in från dig när du besöker vår webbplats och ger oss dina kontaktuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området. Med personuppgifter menar vi ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation. Policyn utgör inte en del av Fluid Scandinavia´s Allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över våra förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor för dem som inte är kunder.

 

Insamling av personuppgifter

 

Att enbart besöka vår hemsida kräver inte att du lämnar någon personlig information. Om du kontaktar oss via formulär på webbsidan, via e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar över till oss, såsom: Namn E-postadress Telefonnummer Vi noterar även vilket företag du representerar. Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående att tillhandahålla sådan tjänst som du bett om eller om våra tjänster i allmänhet. Vi dokumenterar all vår kommunikation med dig.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

 

Vi skyddar dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller annan behandling som inte är förenlig med GDPR. Vi begränsar åtkomst till dina personuppgifter till de anställda som behöver åtkomst till dessa för att kommunicera med dig angående våra tjänster. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part. Vi raderar eller avidentifierar personuppgifter om det inte längre är aktuellt att kommunicera med dig angående våra tjänster.

 

Dina rättigheter

 

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller tar bort uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan skall du begära det skriftligen, kontaktuppgifter nedan, med uppgivande av namn, adress och e-postadress. Fluid Scandinavia kommer att behandla förfrågningar enligt ovan skyndsamt och vi kommer återkomma med svar inom 15 dagar från den dag vi mottog förfrågan. Om vi inte bifaller din begäran, oavsett skäl, kan du klaga hos Datainspektionen, datainspektionen [at] datainspektionen.se.

 

Ändringar i Policyn

 

Fluid Scandinavia förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Policy kommer att publiceras på webbplatsen. Datumet för senaste ändring publiceras sist på denna sida. Kontaktuppgifter Om du har några frågor vänligen kontakta oss via:

E-post: hm.ab [at] telia.com

 

Eller via post:

 

Adress:

ITH Förlag AB
Cyklonv. 3
177 70 JÄRFÄLLA

Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.