Standarder

Den 25 november går SIS Maskinsäkerhetsdag av stapeln – detta år som digital livesändning från studio i Stockholm!

Den reviderade svenska hydraulvätskestandarden SS 155434:2020 Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder är nu publicerad.

Den nya standarden SS-EN IEC 60034-23 beskriver hur man bestämmer felorsaker och reparationens omfattning

Svenska institutet för standarder, SIS, och dess kommitté SIS/TK 416 Smörjmedel och hydraulvätskor, har arbetat med en revidering av den svenska hydraulvätske standarden: SS 155434 Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder.Annonser