Tidningsartiklar

På arbetsmarknadsdagarna på Linköpings universitet hade SFMA en monter där de berättade om hydraulikbranschen för intresserade studenter

Sedan slutet på 1900-talet har antalet kurser i grundläggande hydraulik drastiskt minskat på landets tekniska högskolor...
 

Digitala verktyg för att mäta exempelvis tryck, flöde och daggpunkt... 

Med en pågående klimatkris inom jord- och skogsbruk behöver alla sektorer ställa om till fossilfria alternativ genom bland annat elektrifiering. 

Tack vare möjligheterna till en mycket stor mängd insamlade data...

Viljan att lägga resurser på ett förebyggande underhåll varierar över tid... 
 

Allt underhåll förlänger livslängden på maskiner. 
 Annonser