Strömningshastighet

Q [lpm]
v [m/s]
d [mm]

Rekommenderade strömningshastigheter

[m/s]
[m/s]
[m/s]

Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.