Nyheter

Reviderad hydraulvätskestandard publicerad

Publicerad 2020-02-13
av Janne Johansson
Kategori:
Företagsnyheter
Förstasidan
Standarder
Svenska nyheter

Revideringen har i första hand rört kompatibiliteten med elastomerer. Referenselastomeren har ändrats från NBR 1 till NBR 2, som har funnits ligga närmast de elastomerer som används på marknaden vad gäller akrylnitrilhalt (32-33 %). Tiden för provning har kortats genom att temperaturen har höjts.

Gränsvärdena för hårdhetsförändring  respektive för volymförändring har ändrats. Materialet får inte bli hårdare, ingen krympning accepteras, men viss svällning godkänns. Kraven på draghållfasthet repektive brottgräns har tagits bort. Det räcker med svällning och hårdhet för att se kompatibiliteten.

Dessutom har krav på att ange värde för elektrisk konduktivitet samt anilinpunksekvivalent lagts till, det senare är ett mått på lösligheten. Att dessa värden anges ska göra det lättare för användaren att hitta hydraulvätskor med de egenskaper man önskar för sin applikation.

 

Läs mer...

Annonser