Nyheter

Nyheter

Parker Hannifin har introducerat två nya serier av likströmsdrifter som uppfyller de senaste kraven för den industriella marknaden. Parkers nya drifter är utformade för branschens mittensegment och har funktioner som gör dem perfekta för flera tillämpningar, från enkla fläkt-/pumpstyrenheter och transportörer till... Läs mer

Under decennierna har flödesdelare av spoltyp visat sig sig mycket övertygande i differentialspärren av hydrauliska drivenheter. På senare år har dock kraven från mobila maskinoperatörer har ökat. Till exempel innehåller önskelistan nu mer intuitiv drift, lätt kontrollerbart körningsbeteende under svåra... Läs mer

Hållbarhetsrapporten för 2022 är indelad i tre fokusområden: styrning, miljö och socialt. I rapporten beskriver de bland annat hur de jobbar med elektrifiering och innovation, utökat redovisningen av deras klimatrelaterade utsläpp med Scope 3 och ger en syn på Sunfabs roll i det lokala samhället.

 

... Läs mer

Kraftig tillväxt i försäljningen, upp 13 % till 5,5 miljarder EUR. Den organiska tillväxten var 8 %, särskilt driven av tillväxten inom segmentet Danfoss Power Electronics and Drives. Tillväxten från M&A var 6%. Fortsatt starkt momentum i Nordamerika, medan de europeiska marknaderna normaliserades. Kina i... Läs mer

Tack vare en större innerdiameter möjliggör mätpunkten kontrollerad fyllning eller tömning av hydraulsystem under tryck och ger förbättrad säkerhet för både användare och utrustning, särskilt i nödsituationer eller vid regelbundet underhåll. Dessutom skyddar mätpunkten miljön från hydraulvätskeläckage.

... Läs mer

Ventilerna utför riktningsstyrning av vätskan, vilket gör att hydraulcylindrar eller hydraulmotorer kan styras för att utföra rörelser i olika riktningar. I den här artikeln tittar ARGO-HYTOS närmare på funktionerna, egenskaperna och designen av riktningsventiler.

 

... Läs mer

På arbetsmarknadsdagarna på Linköpings universitet hade SFMA en monter där de berättade om hydraulikbranschen för intresserade studenter, en av dem var Joakim Alkestrand som läser masterutbildning inom mekatronik
 

... Läs mer

Danfoss Power Solutions har utökat sin PVG-ventilportfölj med tillägget av PVG 48, en förkompenserad proportionell styrventil för mobila maskiner. PVG 48 är designad för applikationer som kräver flödeshastigheter på upp till 180 liter per minut (47,6 gallon per minut), och ger kunderna ett alternativ i rätt storlek... Läs mer

Vid kombinering av SUN prioritetsventil & kompensator LHDA-X*N med Rexroth M4 mobilventil finns möjlighet att ersätta styrorbitroler av orbit-typ till mobilriktningsventil med elektrisk spakstyrning. LHDA-X*N är en tryckkompensator & prio i ett som säkerhetsställer prio till styrningen i alla lägen samt... Läs mer

ARGO-HYTOS har utvecklat en ny typ av luftsepareringssystem för returfilter. Med hänsyn till alla arbetsförhållanden minskar AirEX-luftseparationen luftinnehållet i hydraulmediet med cirka 40 %, oberoende av flöde och viskositet. Genom att använda AirEX är det i många fall möjligt att minska tankvolymen med cirka... Läs mer

Danfoss Power Solutions levererar sin DM700-skärm för användning på tredje generationens Elise 900 kompaktlastare tillverkad av FIRSTGREEN Industries (tidigare känd som Kovaco Electric). Den helt elektriska maskinen drar fördel av skärmens 7-tumsskärm, utmärkta synbarhet i solljus och robusta IP66/IP67-... Läs merAnnonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.