Nyheter

Nyheter

”Vi tar all utveckling kring coronavirus (Covid-19) mycket på allvar. Vi har nära kontakt med de ansvariga hälsomyndigheterna, HANNOVER MESSE Exhibitor Advisory Committee och våra partnerföreningar VDMA och ZVEI".

 

Den 25 februari höll vi ett möte med direktionen för utställarens... Läs mer

I många installationer används fortfarande gamla givare som överför analoga signaler till styrenheten. För att säkerställa en kontinuerlig digital kommunikation erbjuder ifm IO-Link-omvandlare.

 

... Läs mer

SMC lanserar CP96N som du kan låsa var som helst längs hela slaglängden, både på plus- och minusslaget. Själva cylindern är i ISO-utförande och låset kan manövreras manuellt med en insexnyckel.

 

... Läs mer

Med ServiceJunior kan användaren mäta, titta på och spara uppmätta tryckvärden i en och samma enhet. Metallhöljet ger en extremt tålig konstruktion, som tillsammans med den enkla hanteringen är viktiga egenskaper. Ofta krävs flera mekaniska manometrar för noggranna mätningar över ett brett tryckområde. Tack vare... Läs mer

Där får max tolv elever möjligheten att under ett år skaffa sig en utbildning i Design- och produktutveckling med värdefull praktik som ger eleven specialkompetens får ett arbete inom teknikbranschen.

 

... Läs mer

Med den senaste generationen SFO-F-omformningsmaskiner visar Stauff nätverkets fördelar för installation av hydrauliska rörledningar. I framtiden kommer dessa som standard att vara utrustade med en anslutning till ”sakernas internet” och till ett moln som tillhandahålls av Stauff.

 

... Läs mer

Sedan 2016 har danska Hydra-Grene och svenska Specma arbetat inom samma koncern. Nu samlas de två under ett enda varumärke med ny vd och byter namn till HydraSpecma. Företaget har 1 250 medarbetare i tio länder och över 2 miljarder danska kronor i omsättning.

 

... Läs mer

Revideringen har i första hand rört kompatibiliteten med elastomerer. Referenselastomeren har ändrats från NBR 1 till NBR 2, som har funnits ligga närmast de elastomerer som används på marknaden vad gäller akrylnitrilhalt (32-33 %). Tiden för provning har kortats genom att temperaturen har höjts.

Gränsvärdena... Läs mer

I Malmö har efterfrågan av mobil slangservice ökat så pass mycket att de befintliga servicebussarna rullar konstant.

 

Läs mer..... Läs mer

ISA3-L har utvecklats för att möta kundbehov i produktionsmiljöer där mekaniska, optiska eller induktiva givare inte är lämpliga.

 

Läs mer...

Kompakta cylindermontage och trånga utrymmen är inga problem för SMC:s nya strypbackventil JAS.

 

Läs mer...

Små cylindrar och gripdon som går kontinuerligt med hög frekvens är extra känsliga för att fukt som finns i tryckluften kondenserar i slangen och pressas in i kammaren

 

Läs mer...Annonser

Parker

Med ett komplett program och ett stort produkt- och applikationskunnande är Parker den enda leverantör du behöver inom hydraulik. Lång erfarenhet och egen tillverkning garanterar att våra kunder kan känna trygghet för såväl funktion i det kompletta systemet som i den enskilda komponenten.