Nyheter

Det är på gång

Publicerad 2022-12-07
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

I detta nummer av tidningen fokuserar vi på AI och Maskininlärning som verktyg för att förbättra hydrauliska system. Efter alla intervjuer kan jag konstatera att det sker en hel del utveckling inom det området, kanske framför allt inom forskning och utveckling. Dock har den typen av verktyg ännu inte nått hela vägen ut till de som arbetar med industriprocesserna, men intresset växer.

 Men även om de nya verktygen inte nått ut till de flesta ännu så finns redan produkter med maskininlärning på marknaden. Det är exempelvis Bosch Rexroth som använder den typen av verktyg i sina underhållssystem för hydrauliska system, ni kan läsa mer om det i intervjun med Erik Tegevall där han beskriver de fördelar de ser med den nya tekniken.

 Inom forskningen pågår en hel del projekt som rör AI och Maskininlärning för just hydraulik, i en artikel intervjuas Henrique Raduenz som i september presenterade sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet där han visar på hur maskininlärningsverktyg kan förbättra effektiviteten hos hydrauliska system.

 Andra forsknings­ och utvecklingsprojekt har initierats av SFMA efter deras förstudie om AI, de projekten kommer drivas av Linköpings universitet och ITH om de lyckas få finansiering för dem. Arbetet med att ta fram projektbeskrivningar pågår och i artikeln med dem finns beskrivet vad de tänker att projekten kommer handla om. Det ena handlar om att utveckla verk­tyg för att kunna göra säkrare felanalyser med hjälp av neurala nätverk och digitala tvillingar och det andra handlar om att ta fram verktyg för tillståndsbaserat underhåll. Båda projekten kommer hållas på en mer generell nivå för att kunna vara till nytta för många företag i branschen.

 Ett annat spännande forsknings­ och utvecklingsprojekt som inte direkt handlar om maskininlärning utan mer om ny teknik för elektrifiering av arbetsmaskiner bedrivs på forskningsinstitutet RISE. De har tillsammans med ett antal samarbetspartners, där HydraSpecma är en, utvecklat ett mobilt batteribytessystem som gör att en eldriven jordbruks­ eller skogsmaskin kan arbeta en hel dag ute på fältet eller i skogen utan tillgång till en laddstation. I projektet har de även utvecklat en eldriven skogsmaskin som anpassats till batteribytessystemet och dessutom en förarlös eldriven traktor som byter batterier själv när den känner att batteriet börjar ta slut.

 Läs gärna också om Mikael Andersson, numrets profilintervju, som är en av grundarna bakom HydX. Det var intressant att höra honom beskriva hur de har lyckats bygga ett växande företag samtidigt som den interna kulturen fortfarande bygger på en familjär känsla, det handlar bland annat om att bemöta varje medarbetare som både en kollega och människa.

 

Trevlig läsning!
Ylva Sjönell
Chefredaktör

 

Annonser