Nyheter

En hög kvalitetsnivå kräver goda kunskaper

Publicerad 2022-09-27
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

Som vanligt har jag lärt mig mycket under arbetet med ett nytt nummer av Fluid Scandinavia, och då jag denna gång talat kvalitetssäkring, vilket är temat för detta nummer, är det vissa ord och begrepp som återkommit i nästan samtliga samtal. Allra oftast är det behovet av rätt kunskap och kompetens som kommer upp, det är svårt att hålla en hög kvalitetsnivå om inte medarbetarna vet vad de gör. Men inte bara det, medarbetarna måste också känna sig delaktiga och motiverade för att uthålligt jobba med de ständiga förbättringar som krävs. Och, just det, ständiga förbättringar är det andra begreppet som återkommer i princip alltid vid samtal om kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Att aldrig bli nöjd utan ständigt sträva efter förbättring, det finns alltid något som kan göras lite annorlunda för att ge ett bättre resultat. 

 

När det gäller kvalitetssäkring inom tillverkning och service av hydrauliska system så är det framför allt renlighet som lyfts upp som det mest avgörande. Som Nawroz Rostam sa i intervjun – smuts och hydraulik hör helt enkelt inte ihop. Han gör också en intressant jämförelse mellan hydraulikbranschen, som han jobbat många år i, och fordonsbranschen, som han nyligen har bytt till. På fordonssidan har de betydligt högre krav på strukturerat kvalitetsarbete, vilket bland annat leder till noggrannare och mer exakta kravspecifikationer, något han saknade i hydraulikbranschen. 

 

I tidningen finns även en intervju med Erik Lovén som är lärare på Luleå tekniska universitet i olika kvalitetskurser. Han berättar vad en modern kvalitetsingenjör får lära sig under studierna och beskriver också den historiska utvecklingen av kvalitetsarbete ute i industrin. Tidigt 1900­tal handlade det mest om att en produkt överensstämde med ritningen, vad kunden tyckte var inte speciellt intressant. I dag är det i stället kundtillfredsställelse som är ett centralt begrepp, vilken kvalitet man själv anser att man har är ointressant om ingen vill köpa produkten.

 

Som ett exempel på ett mindre företag som har höga målsättningar inom alla de områden som behövs för ett bra kvalitetsarbete har vi med DHS Sverige AB. Det är ett relativt nystartat företag i Borlänge där tre av fem medarbetare är certifierade enligt SFMA’s certifiering, där de lägger vikt vid att medarbetarna känner sig motiverade att göra ett bra jobb och där de jobbar systematiskt med renhet i lokalerna och under arbetet. De anser även att en hög kvalitet måste få kosta lite, den extra kostnaden får man tillbaka i mer hållbara system.

 

Slutligen vill jag tipsa om artikeln med Jan Nilsson, numrets profilintervju. Han har ett långt spännande yrkesliv inom hydraulikbranschen bakom sig, både i Sverige och globalt, och har mycket intressant att berätta. Han är också aktuell som nyvald ordförande i SFMA.

Trevlig läsning !

Ylva Sjönell
Chefredaktör

 

Annonser