Nyheter

Fluid Scandinavia Nr 2-2021

Publicerad 2021-06-09
av Janne Johansson
Kategori:
Innehåll tidningar

Elektrifiering en chans att ta ledarrollen

Paul Bogatir är klusterledare för Hydraulikklustret i Hudiksvall, HHK, och han ser stora möjligheter för hydraulikbranschen att vara mer proaktiva. Elektrifiering, digitalisering och andra förändringsprocesser är enligt honom en möjlighet för hydrauliken att vara med och driva utvecklingen mot ett grönt, hållbart och uppkopplat samhälle. IHHK kan ses som en typ av frizon för kreativa personer där de får träffas över företagsgränserna, samt mellan industri och akademi, för att tillsammans skapa utveckling. Eftersom elektrifiering av hydrauliken är ett relativt nytt teknikområde finns inga regler och inget facit, därför är det så viktigt att alla gör det tillsammans för att föra utvecklingen framåt, något alla vinner på. 

 

Unik cylinder minskar bränsleförbrukningen

Thordab AB har utvecklat ett helt nytt koncept för en hydraulcylinder som kan balansera ut kranvikten på en arbetsmaskin så att energin används bara till själva lyftmomenten, vilket ger stora besparingar. Det var under ett projekt tillsammans med Elforest som skulle elektrifiera ett kranfordon som idén till cylindern först dök upp. Vid beräkningar på maskinen såg de att den största delen av det bränsle som gick åt vid ett lyft gick till att flytta själva kranen tom tillbaka efter lyftet. De började då fundera på hur det kunde göras smartare. 

 

Ett kraftverk i miniatyr på fabriken

På Bosch Rexroths fabrik i Mellansel inleds nu produktion av Hägglunds Atom som med sitt betydligt högre vridmoment och effekt jämfört med sin föregångare är nästan otänkbart liten och kraftfull. Den är en vidareutveckling av Hägglunds CAb och tillhör Compact-programmet. 

Annonser