Nyheter

Hållbarhet engagerar och skapar nya möjligheter

Publicerad 2021-01-09
av Janne Johansson
Kategori:
Ledare

Efter en härlig sommar då man kunnat umgås utomhus och i alla fall delvis känt sig lite normal så väntar nu hösten med alla de utmaningar och möjligheter som följer med den. Hur just denna höst kommer se ut vet väl ingen, men det verkar kanske ändå som delar av samhället börjar återgå till en typ av semi-normal ordning i alla fall.

En fråga som lite hamnat i skymundan under pan-demin är ju klimatutmaningarna, men de har defi­nitivt inte minskat i komplexitet. Detta nummer av Fluid Scandinavia har vi därför valt att ägna åt olika hållbarhetsaspekter på hydraulikområdet. Först ger Olle Gelin på Skogforsk en lite mer övergripande syn på vad som redan görs, kan göras och behöver göras framöver för att skapa mer hållbara hydrauliksystem. Sedan gör vi olika djupdykningar på oljeområdet med hjälp av Anders Pettersson vid Luleå Universitet, med en genomgång av olika biooljor där det visar sig att mättade estrar är överlägsna andra oljor ur både håll­barhets- och prestandaperspektiv

Att öka energieffektiviteten är en viktig del för ökad hållbarhet, något som Kim Heybroek skrivit en avhandling om och sedan tillämpat de kunskaperna på Volvo CE med goda resultat. Vi får både en kort sammanfattning av resultaten i hans avhandling och läsa hur det går att använda kunskaperna i den verk­liga produktionen.

Vår profilintervju gör vi med Liselott Ericsson, biträ­dande professor vid Linköpings universitet. Hon bör­jade intressera sig för hydraulik under sin tid som racerförare i ungdomen då hon blev nyfiken på for­donsdynamik, där den hydrauliska stötdämparen är en viktig komponent. När hon väl bestämde sig för att parkera racerbilen ledde det intresset till ingenjörsstu­dier och idag forskar hon bland annat på design av tysta pumpar och motorer samt energieffektiva sys­tem där primärdrivkällan är elektrisk. Aktuellt just nu är utvecklingen av en ny pump med flytande kolvar, vilka fördelar den kan ha berättar hon i intervjun.

Vi får även en del praktiska exempel från exempel­vis Ponsse där Urban Folkesson berättar hur aktivt de jobbar med hållbarhetsfrågor. De har under många år samlat data från oljeprover på de maskiner de sålt och genom analyser velat förstå hur oljans kvalitet påver­kar hydraulsystemen. Resultaten visade mycket tydligt att det var stora skillnader mellan olika leverantörer och kvaliteter, skillnader som påverkade hydraulsystemens prestanda och livslängd avsevärt.

Ett annat exempel kommer från Danmark där C.C.JENSEN berättar om hur sensorer och tillstånds­mätare kan bidra stort till systemens livslängd. En av deras slutsatser är vikten av att jobba mer med före­byggande underhåll, något som flera av de intervjua­de i detta nummer betonar starkt.

Jag hoppas ni får glädje av läsningen och kan hitta inspiration till ert eget hållbarhetsarbete!

Annonser