Nyheter

Man måste våga för att hänga med

Publicerad 2022-01-05
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

I detta nummer går vi mer på djupet med frågor runt energieffektivisering, med visst fokus på industrihydraulik. Vi får forskningsläget beskrivet av professor emeritus Karl-Erik Rydberg på Linköpings universitet, både om den utveckling som skett och den som sker framöver när det gäller eldrivna hydraulsystem.

 

Just övergången till eldrift där man även kan utnyttja frekvensomriktare verkar vara en av nycklarna för att skapa betydligt mer energieffektiva system. Ja, på vissa håll har jag förstått att man kunnat spara över 90 procent av energin, vilket ju låter helt otroligt men är sant.

 

Att det går att spara så mycket är ju väldigt positivt,det som däremot inte känns lika uppmuntrande är att flera av de jag intervjuat konstaterar att hydraulikbranschen har varit på tok för långsam med att anamma ny teknik. Resultatet har blivit att flera stora användare av hydraulik söker sig bort från hydraulsystem och går över till elektromekaniska system, även då de systemen egentligen inte uppfyller de krav de har. Uppmaningen i flera av artiklarna blir då att hela branschen måste hjälpas åt och snabba på omställningen till mer energieffektiva system, man måste våga ta till sig den nya tekniken och det så snabbt som möjligt.


Det sker naturligtvis mycket redan på många håll och i tidningen ger vi inspirerande exempel på hur det kan göras. Sten-Ove Claesson på Hydac beskriver´smarta lösningar för industrihydraulik och hur ackumulatorer kan bidra till energibesparingar, men han har även idéer om hur den typen av system även skulle kunna utnyttjas i mobila system. Andra exempel är BoschRexroth som med sin CytroForce visar att det går att tänka helt nytt och Oilmek som visar hur man kan spara mer än 95 procent av energibehovet i ett hydrauliskt system. Det finns även artiklar om hur man kan effektivisera med ny cylinderteknik, smarta oljeval och nya pumputformningar, allt för att hitta alla de procent som går att spara för en högre energieffektivitet och mindre klimatavtryck.

 

Från och med detta nummer välkomnar vi branschorganisationen SFMA som framöver kommer ha ett stående inslag med en halvsida där de berättar om vad som händer i deras verksamhet, med nyheter, nya projekt och olika aktiviteter. Det känns mycket bra att de tillsammans med oss på Fluid Scandinavia vill öka informationsspridningen i branschen till nytta för alla.

 

Avslutningsvis tycker jag det känns härligt att det nu blir allt fler tillfällen för branschen att ses igen på olika seminarier och konferenser. Det är också kul att se att många av de nyheter som tagits upp under höstens seminarier har vi redan skrivit om här i Fluid Scandinavia, så vill ni snabbt få koll på det nya som händeri branschen, prenumerera på Fluid Scandinavia…
Trevlig läsning!
Ylva Sjönell
Chefredaktör
 

Annonser