Nyheter

Mekanisterna - Svenska Mekanisters Riksförening Seminarium 14 november 2019

Publicerad 2019-10-08
av Janne Johansson
Kategori:
Föreningsnyheter
Förstasidan
Svenska nyheter

Idag står vi inför ett nytt val, där elen nu ser ut som en given vinnare.

Men räcker elen? Hur mycket kommer att gå åt? Och när?

Hur blir det med produktionen av batterier? Hur lång blir körsträckan?

Skiljer sig elmotorer för massproduktion till bilar från elmotorer för industriproduktion?

Hur ändras utformning av ”bensinstationen”? Vilket utbud kommer att finnas?

Hur kommer den nya staden att formas med eldrift för bussar, bilar och lastbilar?

 

Läs mer...

Annonser