Nyheter

Spännande och kul uppdrag

Publicerad 2020-03-23
av Janne Johansson
Kategori:
Ledare

Då tidningen med kort varsel behövde en ny chef­redaktör fick jag frågan och tackade ja med stor gläd­je, men också naturligtvis med viss nervositet. Glädje för att jag har ett stort teknikintresse och tycker om att skriva om mer komplexa tekniska problem på ett inspirerande sätt. Nervöst då jag inte är insatt i just hydraulik, pneumatik och elektromekanik mer på dju­pet.

Min bakgrund är som civilingenjör i maskinteknik och teknisk doktor i polymera material. Dock har jag mest jobbat med teknik från ett kommunikations­perspektiv, dels som kommunikationschef på Vinnova och Swedac, och dels som frilansjournalist där jag skri­vit mycket om forskning och innovation, framför allt forskning inom teknik och medicin.

Men nu kommer jag med stort engagemang för­söka sätta mig in i hydraulikens och pneumatikens underbara värld, även om jag kanske inte ser det som nödvändigt att bli en specialist på områdena. Min målsättning som chefredaktör för denna ambitiösa branschtidning kommer vara att skriva om aktuella trender och teknikutveckling, både mer på djupet och mer översiktligt för att inspirera er läsare att ta reda på mer inom vissa områden

Annonser