Nyheter

Stort engagemang för energieffektiviseringar

Publicerad 2023-09-25
av Janne Johansson
Kategori:
Förstasidan
Ledare

Under mina samtal med olika branschföreträdare inför detta nummer av tidningen är mitt intryck att det händer mycket nu. Hydraulikbranschen är inne i en förändringsfas där företag från olika perspektiv försöker hitta sätt att effektivisera sina system. Skälen till förändringsviljan är naturligtvis flera, men en mycket stark orsak till att effektiviteten hos hydraulsystem nu sätts under luppen är att dieselmotorn byts mot en elmotor som drivlina. Då de hittills stora energislukaren som dieselmotorn utgjort försvinner blir ineffektiviteten hos hydraulsystemen helt plötsligt betydligt mer påtaglig och nya krav ställs.

De problem jag upplever att hydraulikbranschen nu ställs inför är att försöka förstå hur ett byte av drivlina till el påverkar helheten, hur man på bästa sätt kan optimera den nya kombinationen av elmotor och hydraulsystem. För att förstå det krävs nya kompetenser som fortfarande verkar saknas på många håll.

I intervjun med Hydac blir det tydligt att en stor del av deras uppdrag kopplat till elektrifiering av hydraulsystem handlar om att få ta del av Hydacs samlade kompetens och erfarenheter. Samtidigt noterar de att många ännu inte ens har kommit så långt att de förstår behovet av ny kompetens utan tror det räcker med att byta dieselmotorn mot en elmotor. I artikeln med Hydac framgår varför det inte räcker.

För att förstå hur man på sikt kan anpassa konstruktionen av hydraulsystem till en mer optimerad funktionsenhet tillsammans med en elmotor krävs mer forskning. I tidningen har vi med en mer övergripande diskussion med biträdande professor Liselott Ericson som berättar om vilka fokus som forskningen på effektivare hydraulsystem har just nu och framöver. Vi har även med en intervju med Thomas Heeger som driver ett doktorandprojekt som bland annat innehåller utveckling av en helt ny enhet där man kombinerar elmotorn med hydraulpumpen. Med en sådan konstruktion kan man bland annat återvinna energi under användning och därmed effektivisera systemet ytterligare.

Vi får även exempel i tidningen som visar på att det finns stora gap mellan hur långt man kommit inom olika applikationsområden. På sågverket i Färila har man just börjat jobba med att få riktiga data på sina hydraulsystem, se till att hydraulikscheman stämmer med verkligheten. En annan bild får man från Hiab där krandriften helt har elektrifierats. Samtidigt effektiviseras hydraulsystemen genom insamling av data i molnet som sedan analyseras och resultaten effektiviserar sedan systemen mer och mer.

Ett bra exempel på att utvecklingen av hydraulsystem pågår på många håll ser vi i artikeln från Örnsköldsvik. Där har representanter från Hägglund Bosch Rexroth blivit prisade med Gösta Hägglund-stipendiet för en innovation som kombinerar hydraulmotorn och hydraulaggregatet i en enda plug-and-play-enhet.

Missa heller inte den spännande profilintervjun med Åke Byheden, en nestor inom smörjmedel, där vi får en historisk tillbakablick på hydraulvätskors utveckling samt en insikt i att branschen fortfarande inte utnyttjar miljöoljornas alla fördelar.

 

Trevlig läsning !

Ylva Sjönell

Chefredaktör

Annonser