Nyheter

Tänk att samverkan ska vara så svårt

Publicerad 2021-01-11
av Janne Johansson
Kategori:
Ledare

Vi beslutade att ha Kompetensförsörjning som tema i detta nummer då det är välkänt att det råder stor brist på kunnig personal i branschen. Vi ville försöka hjälpa till genom att dels kartlägga vilka kompetenser som behövs och

sedan beskriva de utbildningar som finns för fylla de behoven. Något som blev väldigt tydligt var att det råder ett stort glapp mellan de utbildningar som finns och storleken på kompetensbehovet, inte minst på civilingenjörsnivå utbildas det alldeles för få. Det som också märks är att det pågår ett stort generationsskifte i branschen där mycket kompetens är på väg ut, samtidigt minskar antalet utbildningar som finns tillgängliga och vissa YH-utbildningar som startar får inte tillräckligt med sökande. När jag själv funderar på de resultat och synpunkter som kommer fram både i den enkät vi skickade ut och i de intervjuer jag har gjort med olika företrädare för branschen så kan jag inte låta bli att reagera på att de verkar saknas en dialog mellan industrin och det offentliga utbildningssystemet. Då jag tidigare gjort kompetensutvärderingar i andra branscher inom verkstadsindustrin så blir jag inte förvånad för det ser precis likadant ut där. Det verkar kännas främmande för industriföretag med stora kompetensbehov att kontakta en högskola eller gymnasieskola och berätta att behovet finns. Och från högskolans sida tar man bort kurser utan att stämma av med branschen om det är ok. Min undran blir då varför det ska vara så otroligt svårt att få till den där samverkan där industrin känner sig trygga med att ramföra sina kompetensbehov till högskolorna ochhögskolorna i sin tur har en dialog med branschen innan de tar bort kurser. Tittar man på frågorna 9 och 11 i enkäten ser man att det är en stor majoritet av de som svarat som aldrig har tagit kontakt med en skola eller högskola i närheten, men samtidigt skulle en majoritet gärna ha en samverkan med en skola/högskola. Varför tar de då inte telefonen och ringer upp närmaste skola/högskola? Ja den frågan kan jag dessvärre inte svara på, men jag vet att man jobbar hårt på bland annat SFMA med att komma tillrätta med de stora problem som branschen har när det gäller kompetensförsörjningen framöver. Mitt enda råd till alla er som idag har stora kompetensbehov är att kontakta närmaste skola och/ eller högskola och börja engagera er i de kurser där hydraulik och pneumatik kan vara till nytta, håll lite gästföreläsningar, bjud in elever till ert företag så de får upp ögonen för hur kul det kan vara på en industri. För som en av de jag intervjuade sa, det är oftast av okunskap som unga inte söker sig till industrijobb, när de väl får testa på och se miljöerna i verkligheten blir många av dem väldigt positiva och intresserade. Så, sök upp närmaste skola/högskola!
 

Annonser