Nyheter

Tillbaka efter sommarens ledigheter

Publicerad 2019-12-11
av Janne Johansson
Kategori:
Ledare

När vi nu kommit tillbaka till jobbet efter sommarens ledigheter är den hydrauliska världen något tommare. Två av den svenska hydraulikens stora profiler har gått ur tiden. 

Bo R Andersson och Ingemar Gillberg, två stora personligheter som på olika sätt satt hydrauliska avtryck , åtminstone från min horisont sett. Bo var uppfinnaren som blev hydrauliker eller kanske var det tvärs om, hydrauliken som blev uppfinnare. Ingemar var tusenkonstnären, artisten, montageledaren och företagsledaren, Ingemar satt skola för proffsiga, läckagefria montage inom industriell hydraulik. Två personligheter som kommer att finnas kvar, i alla fall i mina tankar så länge jag tänker på hydraulik. Mer om deras gärningar finns inne i tidningen där jag försöker att minnas tillbaka.  

  

KUNGLIGA INGENGÖRSVETENSKAPS AKADEMIN IVA fyller 100 år, 2019. 

I samband med 100 års firandet av IVA arrangerades en konferens som även vi ute i landet kunde följa via nätet. Konferensens rubrik och diskussions ämne var, ”Vad ska framtidens ingenjörer kunna”. Det var intressanta diskussioner i ett mycket viktigt ämne med tanke på att Sverige ska behålla sin position inom ingenjörs vetenskapen. 

Vi har varit inne i en lång högkonjunktur där alla, inte bara vår bransch har ropat efter mer arbetskraft. Nu siar många ekonomer och andra förståsigpåare att lågkonjunkturen närmar sig med storm steg. När larmet går, då slår vi i nödbromsen, vilket betyder att lågkonjunkturen verkligen kommer. 

Låt oss istället ta tillfället i akt och se om våra hus, komma fram till vettiga modeller om hur skall vi få våra ungdomar att intressera sig för vårt område, ”Motion Control”.  

Hur skall samhället få fram duktiga ingenjörer och tekniker och verkstadsoperatörer? 

Jag inte bara tror, jag är övertygad om att skolorna, allt från förskola/lågstadier till universiteten behöver bygga plattformar och skapar intresse för de naturvetenskapliga och tekniska ämnen. 

I förskolor och lågstadier bygger man intresse genom att prata raketer, traktorer och fabriker på ett lekfullt sätt, lika så som sjuksyster, doktor, skolfröken och magister. 

Sen när man kommer till Högskolor och Universitet handlar det om att lära sig att jobba i projekt, söka, analysera, utvärdera med mera. 

Den regelrätta yrkes utbildningen inom våra teknikgrenar, den får Vi ute på företagen lära ut när studenter och elever kommer ut i arbetslivet, ut till våra företag. Där formar vi den specifika yrkesrollen med tillhörande kunskaper. 

Annonser