Nyheter

Verksamhet trots allt

Publicerad 2020-06-01
av Janne Johansson
Kategori:
Ledare

Det är en märklig tid vi lever i för närvarande under pandemin, där vissa saker fortgår nästan som vanligt medan andra är helt upp och nedvända. I arbe­tet med detta nummer av tidningen har jag förstått att hydraulik- och pneumatikbranscherna har drabbats relativt lindrigt hittills, i alla fall de större företagen. Ett skäl lär vara att de stora industriföretagen passar på att genomföra planerade strategiska investeringar samt underhåll i produktionen. Hur framtiden ser ut vet ingen, låt oss bara hoppas att det sakta blir bättre.

För att få veta lite mer om hur Corona-pandemin har påverkat hydraulik- och pneumatikbranscherna har jag ringt runt till företrädare för några företag och organisationer, och får där höra att orderingången både droppat rejält på vissa håll men även ökat inom andra områden.

Temat för det här numret är Pneumatik, det var ett tag sedan tidningen fokuserade på det så jag tyckte det var dags. Tema-artiklarna sveper brett från pneu-matikens utveckling mot automation till säkerhetsfrå­gor och energieffektivisering. Som detta nummers profilintervju har vi Mikael Hedin som just blivit VD för Öbergs i Karlstad, Nordens största distributör av pneumatiska komponenter.

Dessutom har vi förmånen att få skriva om en helt världsunik svensk ventil som gör kamaxeln onödig

 

i en bensinmotor. Det är företaget Freevalve som utvecklat den fria ventilen, i det senaste projektet tillsammans med den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg. Den fria ventilen sitter i deras nya kli-matsmarta sportbil Gemera. Att det passar så bra att beskriva den unika ventilen i just vår tidning är för att den tekniska lösningen på ventilen är en kombination av hydraulik och pneumatik!

 

I detta nummer finns även en artikel om de tuffa krav som ställs på komponenter i explosiva miljöer, där EU-direktivet ATEX och den globala certifieringen IECEx styr godkännandena. Det italienska företaget ATAM har utvecklat specialkonstruerade spolar för både hydrauliska och pneumatiska applikationer.

Vi får även i slutet av tidningen en intressant historisk berättelse, det är Wictror Phalén som skrivit om acku­mulatorns historia i Sverige. Han reflekterar även en del kring de problem han kan se med dagens situa­tion, där bristen på konkurrens kan göra att utveck­lingen stagnerar.

Nästa nummer kommer ha Hållbarhet som tema och jag tar tacksamt emot tips på frågeställningar, spän­nande utvecklingsprojekt och/eller företag att lyfta i det sammanhanget, det är bara att ni mejlar till mig, till ylva.sjonell [at] gmail.com

Annonser